5 jul. 2017

MATERIAL COMPLEMENTARIO POR ESCOLAS PARA O CURSO 2017/18

Para o vindeiro curso a parte dos proxectos vaise a empregar o seguinte material complementario:

AULA DE LEIRO:INGLÉS (PARA 3, 4 E 5 ANOS)
Daisy,Robin and me.Green CB PK CD B.Autoras Mary Charrington and Charlotte Covill(2015) Editorial Oxford University Press. ISBN: 9780194806534.
(Prezo catalogo 15 euros).

AULA DE LOIS:
3 ANOS:
 • Grafomotricidad monstruosa 1. Ed. Anaya. ISBN: 978-84-698-2984-4. Precio 9 Euros aproximadamente.


 • TIC TIC TAC. MATEMÁTICAS 1. Ana Isabel Carnaval Sánchez. ISBN: 978-84-968-2987-5. Ed. ANAYA.
Precio 11 Euros aproximadamente.


4 ANOS:
 • Leo con Lea 1. (pauta). Editorial Anaya. ISBN: 978-84-698-2964-6. Precio 13 Euros aproximadamente.
 • TIC TIC TAC. MATEMÁTICAS 2.Ana Isabel Carnaval Sánchez. ISBN:  978-84-698-2988-2. Ed. ANAYA.
Precio 11 Euros aproximadamente


5 ANOS:
 • Leo con Lea 2. (pauta). Editorial Anaya. ISBN: 978 – 84- 698- 2965-3 Precio 13 Euros aproximadamente.
 • Leo con Lea 3. (pauta). Editorial Anaya. ISBN: 978 – 84- 698- 2966-0
Precio 13 Euros aproximadamente.
 • TIC TIC TAC. MATEMÁTICAS 3. Ana Isabel Carnaval Sánchez. ISBN:  978-84-698-2989-9. Ed. ANAYA.
Precio 11 Euros aproximadamente


INGLÉS (PARA 3, 4 E 5 ANOS)
Daisy,Robin and me.Green CB PK CD B.Autoras Mary Charrington and Charlotte Covill(2015) Editorial Oxford University Press. ISBN: 9780194806534.
(Prezo catalogo 15 euros).

 AULA DE RIBADUMIA:
  
3 ANOS

 • TIC TIC TAC. MATEMÁTICAS 1
Ana Isabel Carnaval Sánchez. ISBN: 978-84-968-2987-5. EDITORIAL ANAYA.
Precio 11 Euros aproximadamente.

4 ANOS
 • TIC TIC TAC. MATEMÁTICAS 2
Ana Isabel Carnaval Sánchez. ISBN:  978-84-698-2988-2. EDITORIAL ANAYA.
Precio 11 Euros aproximadamente.

5 ANOS
 • TIC TIC TAC. MATEMÁTICAS 3
Ana Isabel Carnaval Sánchez. ISBN:  978-84-698-2989-9. EDITORIAL ANAYA.
Precio 11 Euros aproximadamente.

INGLÉS (PARA 3, 4 E 5 ANOS)
Daisy,Robin and me.Green CB PK CD B.Autoras Mary Charrington and Charlotte Covill(2015) Editorial Oxford University Press. ISBN: 9780194806534.
(Prezo catalogo 15 euros).

AULA DE SISÁN:
3 ANOS:
 • Grafomotricidad monstruosa 1. Ed. Anaya. ISBN: 978-84-698-2984-4. Precio 9 Euros aproximadamente.
 • Pensar, pensar….Matemáticas 3 anos. Autora María Dolores Campuzano Valiente. Editorial Xerais. ISBN: 978-84-9914-990-5


4 ANOS:
 • Leo con Lea 1. (pauta). Editorial Anaya. ISBN: 978-84-698-2964-6. Precio 13 Euros aproximadamente.
 • Pensar, pensar….Matemáticas 4 anos. Autora María Dolores Campuzano Valiente. Editorial Xerais. ISBN: 978-84-9914-995-0
5 ANOS:
 • Leo con Lea 2. (pauta). Editorial Anaya. ISBN: 978 – 84- 698- 2965-3 Precio 13 Euros aproximadamente.
 • Leo con Lea 3. (pauta). Editorial Anaya. ISBN: 978 – 84- 698- 2966-0
 • Precio 13 Euros aproximadamente.
 • Pensar, pensar….Matemáticas 5 anos. Autora María Dolores Campuzano Valiente. Editorial Xerais. ISBN: 978-84-9121-002-3


INGLÉS (PARA 3, 4 E 5 ANOS)
Daisy,Robin and me.Green CB PK CD B.Autoras Mary Charrington and Charlotte Covill(2015) Editorial Oxford University Press. ISBN: 9780194806534.
(Prezo catalogo 15 euros)

No hay comentarios:

Publicar un comentario